2294084173 Λεωφόρος Καραμανλή 1, Στάση Μακρή, Άρτεμις s.basinas9@gmail.com

01. ΜΠΑΣΙΝΑΣ | Χωματουργικές Εργασίες Ανατολική Αττική

02. ΜΠΑΣΙΝΑΣ | Χωματουργικές Εργασίες Ανατολική Αττική

03. ΜΠΑΣΙΝΑΣ | Χωματουργικές Εργασίες Ανατολική Αττική

04. ΜΠΑΣΙΝΑΣ | Χωματουργικές Εργασίες Ανατολική Αττική

05. ΜΠΑΣΙΝΑΣ | Χωματουργικές Εργασίες Ανατολική Αττική