2294084173 Λεωφόρος Καραμανλή 1, Στάση Μακρή, Άρτεμις s.basinas9@gmail.com